Giới thiệu

Năm 1998 thành lập xí nghiệp dệt Nam Định (là tiền thân của công ty TNHH MTV X20 Nam Định bây giờ)

Ngày 18/02/1998 Thủ trưởng Tổng cục Hậu Cần ra quyết định thành lập Xí nghiệp dệt vải Nam Định thuộc Công ty X20, mở ra một ngành mới và đưa Công ty 20 từ một đơn vị chuyên đo may trở thành một đơn vị dệt – may hoàn chỉnh

01/01/2009 Công ty 20 chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần, Công ty đã đầu tư 31,5 tỷ đồng để mua mới 20 máy dệt khí Toyo ta (Nhật Bản), khổ vải 2 mét.

Máy dệt khí là công nghệ dệt tiên tiến hiện đại nhất hiện nay với tốc độ từ 800 đến 1000 vòng phút, kết hợp với hệ thống điều không nên tiếng ồn được xử lý rất tốt.

Đặc biệt, Công ty đã đầu tư một dây chuyền nhuộm vải, một dây chuyền nhuộm hang dệt kim, công nghệ nhuộm vải, một dây chuyền nhuộm hang dệt kim, công nghệ nhuộm ướt, sử dụng thuốc nhuộm hoàn nguyên của Công hòa liên bang Đức, bảo đảm độ bền màu cao và không ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dung. Cùng với dệt, nhuộm Công ty  đã liên kết đầu tư 1 máy in 12 màu của Đài Loan, in hoa, in màu theo công nghệ in lưới, có thể in Peatment (phủ keo mỏng lên bề mặt vải rồi in) hoặc in hoạt tính, hoàn nguyên cao cấp. Dệt – Nhuộm – In- May.

Ngày 04/07/2017 thành lập Công ty TNHH MTV X20 Nam Định

Ngày 28/10/2017 thành lập chi nhánh Hà Nội với mục tiêu phát triển ngành chăn ga gối đệm thương hiệu Double Kiss và thời trang công Hoite.